Oftalmologia

Tractament quirúrgic per a tumors intraoculars

En què consisteix el tractament?

Consisteix en la resecció completa d'una lesió tumoral situada a l'espai intraocular. Té l'avantatge que s'extirpa completament el tumor i, a més a més, permet d'analitzar-ne al laboratori el patró cel·lular, a diferència d'altres tècniques destructives com la radioteràpia. Són intervencions quirúrgiques altament especialitzades.

Quines indicacions té el tractament?

A hores d'ara, atès l'ús d'altres tècniques de tractament com la braquiteràpia epiescleral, la cirurgia ha estat relegada al tractament de diferents menes de tumors molt específics localitzats a l'iris o al cos ciliar.

També es fan servir tècniques de tractament quirúrgic per a la resecció ab externo o ab interno de tumors de la part posterior del globus ocular.

Com es realitza?

L'abordatge quirúrgic ab externo es fa a través de l'embolcall blanc de l'ull (l'escleròtica), extirpant el tumor en una sola peça amb tècniques molt especialitzades de microcirurgia.

En la tècnica ab interno es procedeix a la destrucció i aspiració del tumor dins del mateix globus ocular. És una tècnica que es fa servir bàsicament per a determinats melanomes de l'úvea posterior i sempre es combina amb una braquiteràpia epiescleral per irradiar possibles restes cel·lulars de la base del tumor.

Resultats

Els resultats són bons en el sentit que aquesta tècnica permet d'eliminar completament el tumor i mantenir el globus ocular amb un grau variable de visió.

El postoperatori acostuma a ser tediós per la inflamació induïda per la mateixa cirurgia i, en general, s'arriba a la visió definitiva al cap d'alguns mesos.

Possibles riscs

En funció de la localització de la lesió i de la tècnica emprada, hi pot aparèixer astigmatisme induït, desplaçament de la pupil·la, cataracta, hemorràgia postoperatòria, hipotonia o hipertensió ocularseqüeles en la visió. El seguiment clínic d'aquests casos s'ha de fer de molt a prop per identificar i tractar qualsevol complicació.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

  • Sí, aquest és el cas del melanoma uveal. En tots els casos recomanem realitzar un rastreig general abans del tractament i, encara que totes les proves d'extensió resultin negatives, posteriorment cal continuar amb els controls segons el que indiqui l'especialista en oncologia.  Una sola cèl·lula, indetectable al preoperatori, podria estar circulant pel torrent sanguini i, en el futur, podria niar en algun òrgan en forma de metàstasi.

Newsletter