Missió

La missió de la Fundació Barraquer és vetllar per la promoció i la cura de la salut ocular.

Ho fem a través de l'assistència oftalmològica a persones amb pocs recursos —tant de nacionalitat espanyola com estrangera—, de la creació d'aliances duradores amb entitats ubicades a països clau per tal de formar especialistes on són més necessaris, del foment de la recerca i de la concessió de beques a joves oftalmòlegs amb projecció.

Visió

La Fundació Barraquer treballa per:

  • Oferir un catàleg de serveis, programes i activitats completament consolidat en l'àmbit local.
  • Establir col·laboracions estables i situades en determinats països en vies de desenvolupament.
  • Realitzar aportacions notables en el camp de la recerca oftalmològica a través de la Beca Barraquer, concedida amb caràcter anual.
  • Desenvolupar, en estreta col·laboració amb l'Institut Barraquer, una activitat constant en matèria de docència i formació d'especialistes.
  • Consolidar un bon posicionament en el tercer sector, amb una tasca social coneguda i reconeguda per la societat civil catalana i vinculada principalment a la ciutat de Barcelona.

Valors

Solidaritat. És a l'ADN Barraquer des de la primera generació, amb la creació del Dispensari el 1941 i el Banc d'Ulls el 1962.

Empatia. Sempre ens posem a la pell del pacient, seguint el lema del Centre d'Oftalmologia Barraquer: "Tractem el pacient com nosaltres voldríem ser tractats al seu lloc".

Excel·lència. Posem els millors professionals, les instal·lacions del Centre d'Oftalmologia Barraquer, la tecnologia més avançada i tots els recursos materials necessaris al servei dels pacients de la Fundació Barraquer.

Compromís. Seguim els casos fins al final, mai no es deixa de banda un pacient.

Newsletter