Hipermetropia Què és?Doctors

Hipermetropia

Què és?

Un ull que és capaç d'enfocar correctament les imatges a la retina s'anomena ull emmetrop. Si l'òptica de l'ull difereix de la de l’emmetrop, parlem de defectes o errors de la refracció ocular.

A la hipermetropia l'ull té una longitud menor que l'ull emmetrop i per això les imatges dels objectes llunyans queden enfocades per darrere de la retina. Això causa que la imatge es vegi borrosa,  més borrosa com més proper és l'objecte.

Símptomes

Els hipermetrops hi veuen pitjor de prop que de lluny. És el defecte oposat a la miopia. Com més diòptries d'error refractiu té un ull hipermetrop, més desenfocades veurà les imatges quan no porti les ulleres

Tractament

La hipermetropia tradicionalment s'ha corregit amb ulleres i lents de contacte. Des de fa anys una altra opció de tractament és la cirurgia refractiva amb làser. La més utilitzada, per la seva provada seguretat i eficàcia, és la tècnica anomenada LASIK. Consisteix en la modificació de la forma de la còrnia per canviar la refracció o graduació total de l'ull. Es separa acuradament l'epiteli (capa fina superficial) de la còrnia, amb l'extremadament precís làser de femtosegon, per després aplicar el làser d’excímer que modela la còrnia per corregir les diòptries desitjades. Finalment es recobreix la zona tractada amb l'epiteli, abans separat, i sense necessitat de punts per restablir la superfície ocular normal. A les poques hores el resultat és evident, resultat que millora definitivament l'endemà. La visió s’estabilitza de forma general durant les primeres setmanes.

Podria valorar-se, en casos seleccionats, l'implant de lents intraoculars fàquiques (sense treure el cristal·lí). Aquesta cirurgia innovadora és ambulatòria, molt segura i es realitza amb anestèsia local.

Prevenció

La hipermetropia és una situació refractiva que no es pot prevenir però el seu tractament és eficaç. Ha de fer-se un control anual en aquells pacients hipermetrops i més en els majors de 50 anys, a causa dels canvis fisiològics, normals, que es produeixen en els ulls a l’envellir.

Doctors


Testimoniatges