Melanoma ocularDoctors

Melanoma ocular

Què és?

El globus ocular, malgrat les seves reduïdes dimensions, pot ser el lloc d'assentament d'un tumor.

Els tumors oculars més freqüents són de caràcter benigne i, en general, poc rellevants. No obstant això, alguns poden donar lloc a complicacions severes en la visió i fins i tot presentar un fenotip cel·lular maligne, amb capacitat per disseminar el tumor a l'organisme de forma incontrolable, donant lloc a una malaltia metastàtica amb risc potencial de mort.

El melanoma és el tumor ocular primari maligne més freqüent en l'adult, i la seva prevalença aproximada és d'un cas per cada trenta mil persones.

Els tumors oculars també poden formar part de síndromes generals, com l'esclerosi tuberosa o la neurofibromatosis, i fins i tot ser la primera manifestació de malalties greus, com la facomatosi de Von Hippel-Lindau, en la qual creixen tumors d'estirp vascular dins de l'ull, en el ronyó i en el sistema nerviós central

Símptomes

Molts tumors són silents, no tenen manifestacions clíniques i únicament poden detectar-se en un examen ocular rutinari.

Un canvi en la coloració de l'iris, un deteriorament progressiu de la visió, l'enfosquiment d'un sector del camp visual o la pupil·la de color blanquinós en un nadó constitueixen signes d'alarma i han de fer sospitar la presència d'una tumoració dins de l'ull.

El diagnòstic i el tractament dels tumors oculars requereix molta experiència i la col·laboració d'un equip multidisciplinari ben coordinat en el qual intervenen especialistes: radioterapeutes, biofísics, oncòlegs, patòlegs i genetistes.

Tractament

En funció de la mida i localització del tumor, s'opta per diferents alternatives terapèutiques, basades fonamentalment en tècniques molt especialitzades de làser, radioteràpia i cirurgia que aconsegueixen, en un alt percentatge de casos, eradicar el tumor, conservant el globus ocular.

Els tumors situats a la part anterior de l'ull (iris, cos ciliar i coroide anterior) són més fàcilment accessibles i es poden extirpar quirúrgicament. La utilització de radioteràpia local (braquiteràpia) amb diferents isòtops radioactius, com el Iode 125, també permet eradicar tumors de localització més posterior.

Prevenció

Gràcies a aquestes tècniques s'ha aconseguit augmentar la qualitat de vida dels pacients, a causa de què no només és possible conservar el globus ocular de la persona afectada, sinó que també s'aconsegueix en la majoria dels casos un grau acceptable de visió.

Per la seva associació a altres malalties sistèmiques cal revisions oftalmològiques i control de l'estat general del pacient de per vida.

Doctors


Testimoniatges

  • Antonio Franco
    "És rellevant l'afany de la família Barraquer per desenvolupar, en [...]
  • Marina Geli
    "La família Barraquer ha crescut amb Barcelona, amb els seus anhels de [...]
  • Xavier Trias
    "El Centre d'Oftalmologia Barraquer va néixer amb una vocació clara [...]
  • Veure tots