Notícies

Què és i com funciona la làmpada de fenedura?

Làmpada de fenedura

18/09/2023

Les revisions de la salut ocular són importants per a detectar i tractar patologies, prevenir la pèrdua de visió, avaluar la salut general i garantir una atenció adequada en cas de malalties oculars cròniques. Durant una revisió ocular, l'oftalmòleg examinarà els ulls a la recerca de qualsevol signe de patologies oculars, ja que la detecció precoç d'aquestes pot ajudar a prevenir la pèrdua de visió o alentir la seva progressió.

La làmpada de fenedura, també dita biomicroscopi, és una de les eines de treball més bàsiques perquè els oftalmòlegs puguin realitzar una exploració ocular completa. Aquest instrument s'utilitza per a examinar detalladament l'ull humà, especialment les estructures del segment anterior de l'ull, com la còrnia, l'iris i el cristal·lí.

Consta d'un microscopi binocular acoblat a una font de llum intensa i un sistema òptic especialitzat. Des de la columna de llum es pot seleccionar la potència, l'alt, l'ample i el color de la llum triada segons el que es vulgui examinar. El visor binocular és l'element a través del qual l'especialista explora l'ull i dona imatges amb profunditat. El sistema òptic permet a l'oftalmòleg examinar l'ull en seccions transversals, creant una "esquerda" o obertura estreta i vertical en l'estructura ocular. Des del visor es pot triar la potència d'ampliació i és completament ajustable, de manera semblant a uns prismàtics. La columna de llum i el visor es mouen de manera independent, la qual cosa permet usar diferents tècniques d'exploració.

La combinació de grandària, posició, intensitat i angle de la llum permeten les múltiples tècniques d'exploració: il·luminació difusa, directa, indirecta, retroil·luminació, dispersió escleral, reflexió especular, tangencial, etc. Si a més usem lents especials podem examinar estructures de l'ull amb més detall.

La làmpada de fenedura és especialment útil per a diagnosticar i avaluar condicions oculars com cataractes, conjuntivitis, queratitis, abrasions corneals i anomalies en l'iris. També s'utilitza durant els exàmens preoperatoris i postoperatoris de cirurgia ocular, com la cirurgia de cataractes o la cirurgia refractiva.

A més, si a la làmpada de fenedura se li afegeix un tonòmetre i es fa ús de la fluorescència es pot prendre la pressió intraocular, mesura vital per al seguiment del glaucoma.

Dr. Alberto Lozano, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer

Newsletter