Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

Medicina basada evidència

12/08/2022

La Medicina basada en l’Evidència (MBE) persegueix aplicar la millor evidència científica en l’exercici de la pràctica mèdica quotidiana. En els anys 60 el metge utilitzava la seva experiència personal i coneixement per a oferir la millor assistència als pacients. El desenvolupament de la biomedicina, la informàtica i la MBE ha permès integrar evidència científica de qualitat, amb l’experiència clínica del professional de la salut, tenint també en compte els valors i preferències dels pacients. La presa de decisions enfront un problema de salut és integral i utilitzant totes les eines disponibles s’obté una atenció sanitària d’alta qualitat.

Actualment, un dels majors problemes és filtrar i avaluar la informació disponible, degut al creixement exponencial de les publicacions científiques. Organitzacions independents, com el Grupo Cochrane, elaboren revisions sistemàtiques de treballs controlats i aleatoris, facilitant l’accés i integració del coneixement.

La MBE comporta avantatges per al professional de la salut i per al pacient, en oferir la millor alternativa diagnòstica i terapèutica existent, i beneficis per al sistema sanitari en el seu conjunt, en identificar i suprimir, de forma més efectiva, les cures ineficaces o pràctiques de baix valor. En definitiva, la MBE considera l’experiència clínica, però la vincula, indissolublement, amb la millor evidència científica publicada sobre el problema de salut del pacient.

Des del departament d’investigació treballem en estreta col·laboració amb els oftalmòlegs, residents i tècnics del centre per donar la millor resposta als problemes de salut dels nostres pacients, integrant la millor evidència científica en aquest procés.

Newsletter