24/11/2020

En el nostre Centre comptem amb un departament de glaucoma altament especialitzat

El glaucoma és una malaltia irreversible del nervi òptic que pot ser deguda a vàries causes i el seu factor de risc més important és la pressió introcular (PIO) elevada. Constitueix la segona causa de ceguesa en el món occidental i el 50% de les persones que la padeixen en països desenvolupats no ho sap. 

La detecció precoç i el tractament a temps milloren ostensiblement el pronòstic visual de la malaltia i poden evitar la progressió cap a la ceguesa. 

Principals patologies

Les principals patologies que es tracten en aquest departament son:

  • Glaucoma: diagnòstic i tractament.
  • Glaucoma en la infància.
  • Glaucoma de l'adult.

Tractaments

Oferim tractament mèdic, làser i quirúrgic per aquesta patologia:

Mèdic.

Làser:

  • Iridotomia làser.
  • Trabeculoplastia làser (SLT).
  • Goniopuntura làser.
  • Goniosinequiolisis.

Quirúrgic:

Equip mèdic

El nostre equip està format per cirurgians experts que són referents nacionals i internacionals: 

Newsletter