Membrana epiretinalDoctors

Membrana epiretinal

Què és?

Són un tipus de membranes que es deuen al creixement de teixit cicatricial sobre la superfície de la màcula. La màcula és una petita àrea situada al centre de la retina, que ens permet veure els detalls fins de forma clara. Quan aquesta membrana es contrau, produeix distorsió del teixit retinal, amb formació de plecs o arrugues a la superfície de la màcula, que altera la seva funcionalitat.

Les causes són variades, la més freqüent és el despreniment posterior de vitri. El gel vitri amb el pas dels anys pot separar-se de la part posterior de la retina estimular l'aparició de teixit fibrós sobre la mateixa retina que, en contraure, provocarà la seva distorsió. Altres causes menys freqüents: inflamacions intraoculars, despreniment de retina, o traumatismes oculars severs.

Símptomes

Els símptomes varien de lleus a severs, i poden afectar a un o a ambdós ulls. Solen aparèixer després dels 50 anys, i són més freqüents en persones majors de 70. La pèrdua de visió és central, borrosa o distorsionada i dificulta la lectura, o realitzar tasques en visió propera. En casos severs pot apreciar-se una zona central sense visió (escotoma), mantenint-se intacta la visió perifèrica.

El diagnòstic és senzill, s’examina la retina amb la làmpada de fenedura i es valora el seu grau d'evolució mitjançant tomografia de coherència òptica (OCT). Amb aquesta prova es podrà apreciar amb detall la membrana i quantificar la distorsió que genera sobre la superfície de la retina.

Tractament

En casos incipients la cirurgia no sol ser necessària. S'aconsellen controls periòdics amb OCT. Quan hi ha una disminució progressiva de la visió, o si augmenta la percepció de distorsió dels objectes (metamorfopsia), pot extirpar la membrana mitjançant cirurgia (vitrectomia). Amb l'instrumental adequat, en mans d'un cirurgià expert, se separa la membrana de la superfície de la màcula, "pelant-la" delicadament. Un cop lliure d'aquest teixit, la màcula s'aplana i la visió es va recuperant lentament. Aquesta cirurgia es sol realitzar amb anestèsia local i de forma ambulatòria.

Prevenció

En aquest cas, en lloc de prevenció, parlarem de detecció precoç mitjançant revisions oftalmològiques amb especialista de retina recolzant-se en tecnologies d'última generació que determinarà la necessitat de tractament i el pronòstic d'aquesta patologia.

Doctors


Testimoniatges

  • Mario Vargas Llosa
    “Un dels grans mèrits de la família Barraquer és l'haver tingut sempre, [...]
  • Josep Piqué
    "El nostre país necessita iniciatives com la dels Barraquer, emprenedors de gran [...]
  • Antonio Franco
    "És rellevant l'afany de la família Barraquer per desenvolupar, en [...]
  • Veure tots