Miopia OperacióDoctors

Miopia

Què és?

La miopia és una alteració de la refracció en la qual els objectes llunyans s'enfoquen per davant de la retina i a no sobre d’ella. Això origina que la visió d'aquests objectes sigui borrosa. Es distingeix la miopia alta o miopia magna que és una patologia ocular present en pacients amb més de 6 diòptries o un eix anteroposterior major de 26 mm. En la miopia magna existeix un allargament excessiu del globus ocular, amb una especial repercussió a la retina, que pot quedar aprimada.

Tenir miopia magna no consisteix únicament en tenir moltes diòptries, com habitualment se sol pensar d'una manera errònia. Les persones amb miopia magna tenen una major propensió a presentar alteracions oculars.

Símptomes

Els símptomes de la miopia varien però destaca la dificultat a enfocar objectes llunyans. Això origina que la visió d'aquests objectes sigui borrosa. El seu inici té lloc a la infància i sol progressar en l'edat adulta.

En la miopia magna, les principals complicacions són formació de cataracta a edats més primerenques, el glaucoma i les vitreoretinals: despreniment de retina, membranes neovasculars (formació de capil·lars nous sota de la retina), atròfia corioretinal (plaques d'atròfia a la retina que redueix la visió, depenent de la zona afectada) i hemorràgies submaculars.

Tractament

El tractament s'ha d'individualitzar en cada cas però les opcions terapèutiques són la correcció amb ulleres i lents de contacte. Des de fa anys una altra opció és la cirurgia refractiva amb làser (tècnica LASIK i PRK). Són les més utilitzades, per la seva provada seguretat i eficàcia. A més, en casos seleccionats hi ha altres tècniques quirúrgiques com són l'implant de lents intraoculars fàquiques (sense treure el cristal·lí) o aspirar el cristal·lí i implantar una lent intraocular (la mateixa tècnica que realitzaríem davant d'una cataracta precoç de la miopia magna).

Les complicacions vitreoretinals de la miopia magna han de ser tractades en alguns casos de manera profilàctica. Així, si a la visita rutinària trobem lesions perifèriques que predisposen a un despreniment de retina, cal tractar-les mitjançant fotocoagulació làser. En els casos de membrana neovascular activa, el pacient ha d'acudir a urgències i el seu tractament d'elecció són injeccions intravítries.

Prevenció

Tot pacient que presenta miopia magna hauria de realitzar una revisió oftalmològica anual de manera estricta, ja que aquesta patologia té una important repercussió funcional. El diagnòstic precoç de les diferents complicacions pot modificar notablement el pronòstic visual dels pacients afectes.

 

Doctors


Testimoniatges

  • Xavier Trias
    "El Centre d'Oftalmologia Barraquer va néixer amb una vocació clara [...]
  • Gerard Lopez
    "És un centre reconegut mundialment, el "Barça" de [...]
  • Belinda Washington
    "La feina que fa la Fundació és fantàstica. L'objectiu és molt bo: millorar [...]
  • Veure tots