Neuritis òptica i esclerosi múltipleDoctors

Neuritis òptica i esclerosi múltiple

Què és?

La neuritis òptica és una inflamació del nervi òptic i és una manifestació freqüent de l'esclerosi múltiple, una malaltia inflamatòria desmielinitzant del sistema nerviós central.

L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurològica, crònica i discapacitant que afecta principalment a adults joves. Es caracteritza per la inflamació i desmielinització de les fibres nervioses així com la degeneració axonal. Encara que es desconeix la causa exacta de la malaltia, sabem que es tracta d'una malaltia autoimmune. Això significa que les cèl·lules del sistema immunològic produiran un atac a estructures pròpies de l'organisme, en aquest cas la mielina.

La neuritis òptica pot ser la primera manifestació o primer brot de la malaltia en un 20-30% dels pacients i fins al 50% dels pacients amb EM la patiran durant el curs de la malaltia.

Símptomes

Els símptomes i signes de l'esclerosi múltiple poden ser múltiples i dependran principalment de les zones del sistema nerviós central en què es produeixi desmielinització. En el cas de la neuritis òptica es produirà una inflamació i desmielinització del nervi òptic.

Els símptomes típics de la neuritis òptica són "visió borrosa" de predomini central i alteració en la visió cromàtica (especialment intensa per al color vermell) que s'instaura de forma subaguda en 7-10 dies. Fins al 90% dels pacients presentaran dolor retroocular associat, que es desencadena o empitjora amb els moviments oculars.

El diagnòstic de la neuritis òptica és fonamentalment clínic. En l'exploració oftalmològica hi ha un defecte pupil·lar aferent relatiu a l'ull afectat, una agudesa visual disminuïda i un escotoma central en l'estudi campimètric. Es pot observar una inflamació en el cap del nervi òptic o papil·litis, però freqüentment (fins a 2/3 dels pacients) no trobarem cap alteració, a causa de què la inflamació es produeix a nivell retrobulbar (per darrere del cap del nervi òptic ).

Tractament

L'episodi de neuritis òptica, igual que qualsevol brot d'EM, pot tractar-se amb corticoides endovenosos que escurçaran la durada dels símptomes i acceleraran la recuperació visual. El tractament amb corticoides no influeix en el pronòstic o la recuperació funcional a llarg termini ni tampoc en el risc de desenvolupar una esclerosi múltiple al futur. En relació a aquest risc, diferents assaigs clínics han demostrat que l'inici d'una teràpia immunomoduladora després d'un primer episodi suggestiu d'esclerosi múltiple, retarda l'aparició d'un segon brot de la malaltia i per tant el diagnòstic.

Prevenció

Consultar oftalmòlegs i neuròlegs especialitzats en aquestes patologies pot ajudar a conèixer millor el risc particular de cada pacient i per tant poder assessorar sobre la teràpia més adequada en cada moment. El pronòstic de neuritis òptica sol ser bo, encara que en alguns casos queden petites alteracions visuals. Cal realitzar una ressonància magnètica cerebral a tot pacient amb sospita de neuritis òptica i també ajudarà a determinar el risc de desenvolupament d'EM la detecció de bandes oligoclonals en el líquid cefaloraquidi

Doctors


Testimoniatges

  • Gerard Lopez
    "És un centre reconegut mundialment, el "Barça" de [...]
  • Luis Bassat
    "Sento una gran admiració pel Professor Barraquer, pel seu talent mèdic, per la [...]
  • Josep Piqué
    "El nostre país necessita iniciatives com la dels Barraquer, emprenedors de gran [...]
  • Veure tots